Командир је Члан Заједнице, који је својим знањем и тактичком и техничком умешношћу квалификован за командовање неким одређеним бројем људи на нашим мисијама. Тај број зависи од формацијског састава јединица на мисији и њихове оперативне намене, али у општем случају постоје 3 нивоа командовања: Вођа Борбене Групе, Командир Одељења и Командир Вода.

Да би се Члану поверила ова најважнија одговорност и званично доделила квалификација, он мора да похађа нашу Командирску Обуку, након које ће прво добити квалификацију Вођа Борбене Групе, са којом има право да на мисији командује једном борбеном групом, сачињеном од 2-6 припадника. Даљим усавршавањем на редовним мисијама, војним вежбама и додатним, вишим нивоима Командирске Обуке, ће Члан моћи да стекне и квалификацију Командир Одељења, са којом има право да командује једним одељењем, сачињеним од 8-12 припадника.

Након тога, истим принципом, Члан може стећи и квалификацију Командира Вода, као највишу могућу у нашој Заједници, са којом има право да на мисији командује формацијом било које величине, закључно са водом, који може бити сачињен од 30 па све до 50 припадника.

Члану, који је успешно стекао било који од ова 3 нивоа командирске квалификације, ће она бити свечано додељена на његовом званичном досијеу у секцији “Касарна” на нашем веб-сајту, а о његовом унапређењу и успешној специјализацији ће бити рапортирано у нашим недељним извештајима “Постигнућа Чланова” у секцији, на нашем Форуму