Логистичар је квалификација која члану заједнице омогућава да креира мисије, које ће се играти на редовним и нередовним терминима наше заједнице, као и право да игра улогу зевса на њима. Наш квалификовани логистичар мора познавати велику већину функција и могућности “3DEN” едитора, да барата фајловима и скриптама и генерално да буде добро упознат са свим аспектима креирања мисије.

 

Такође, наш квалификовани логистичар мора познавати и умеће “зевсовања” мисије, које је нарочито захтевна вештина, имајући у виду да се имплементација сваке креативне идеје ради у ходу и мора урадити брзо, док је креирање мисије у “3DEN” едитору спонтан процес и нема временско ограничење. Главни изазов, који се намеће креаторима мисија, јесте како да своју креативну замисао реализују што веродостојније, имајући у виду сва ограничења која “ArmA III” има као платформа, као и временска ограничења у погледу саме мисије (операција не сме трајати предуго) и многа друга.

 

Стога, специјалистичка логистичарска обука обухвата теоријско и практично упознавање са “3DEN” едитором, “зевсовим” модулима и функцијама, као и многим другим стандардима и протоколима за креирање мисија који су поверљиви и доступни искључиво члановима наше заједнице.

Да би члан добио дозволу креира или “зевсује” наше мисије, он мора да прође горе поменуту специјалистичку логистичарску обуку и да демонстрира своје умеће тако што ће креирати одређени број мисија за нашу заједницу, које ће се одиграти на нередовним терминима.

 

Члану, који је успешно прошао специјалистичку логистичарску обуку и доказао своје способности, ће бити свечано додељена квалификација “ЛОГИСТИЧАР” на његовом званичном досијеу у секцији “Касарна” на нашем веб-сајту, а о његовом унапређењу и успешној специјализацији ће бити рапортирано у нашим недељним извештајима “Постигнућа Чланова”, на нашем Форуму. Такође, имајући у виду да само квалификовани логистичари могу креирати или “зевсовати” мисије у нашој заједници, само они и могу и добити ордене Немањићка Звезда и Зевсова Медаља, о чему можете више прочитати овде и овде..