Војничка Звезда I Класе је орден који се додељује сваком члану заједнице који учествује на 30 операција, било ког типа, одиграних на редовним терминима. Орден има 3 нивоа престижа, у зависности од којих се додељује:

  • Бронзана Војничка Звезда I Класе
  • Сребрна Војничка Звезда I Класе
  • Златна Војничка Звезда I Класе

Орден Бронзане Војничке Звезде I Класе се добија за одиграних 30 операција са до 30% изостанака, у тренутку доделе медаље.
Орден Сребрне Војничке Звезде I Класе се добија за одиграних 30 операција са до 20% изостанака, у тренутку доделе медаље.
Орден Златне Војничке Звезде I Класе се добија за одиграних 30 операција са до 10% изостанака, у тренутку доделе медаље.

Такође, члановима заједнице се додељује и специјални орден Велике Војничке Звезде за одиграних 45 операција, али искључиво оним члановима који направе мање од 30% изостанака, у тренутку доделе медаље.